3h30' ngày 20/5, bo v Cty Hoàng Gia Cát Tường đóng phường Hip Thành, th xã Th Du Mt (tnh Bình Dương) bt qu tang Chu Văn Vn, 25 tui, quê Phú Th, là công nhân ca Cty ly trm 18 đôi giày do Cty sn xut. Bo v Cty đã bàn giao đối tượng cho Công an th xã Th Du Mt lp h sơ x