Qua xác minh ban đầu, xác định số khung JTJBT20X570140206, số máy 2UZ1212104 của chiếc xe nêu trên đã được đăng ký BKS 29A-11267, thuộc chủ sở hữu của Trần Viết Cường, địa chỉ: P18.5 nhà CT3 CCViMeCo, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Mặc dù Phòng Cảnh sát Kinh tế đã có thông báo và giấy mời làm việc nhưng hiện chủ sở hữu của xe ô tô nêu trên không có mặt để giải quyết. 

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, đề nghị ai là chủ sở hữu của chiếc xe nêu trên thì mang đầy đủ giấy tờ hợp pháp đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An để giải quyết theo quy định pháp luật. Điện thoại liên hệ: 0974.580.588 (gặp đồng chí Trương Ngọc Khánh - Đội 4). 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến nhận thì Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

CAND Online