Ai là chủ sở hữu của chiếc xe trên, đến Công an quận Tây Hồ để giải quyết.

Địa chỉ: 739 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Ngô Đức Anh, điện thoại: 0964.800395


PV