Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã tạm giữ số xe máy có đặc điểm như sau: 

-1 xe máy nhãn hiệu Honda, BKS: 29T4 - 4289, số khung: 375958, số máy: 0375670.

- 1 xe máy kiểu dáng xe Dream mang BKS: 29X5 - 4409, số máy: 001706, số khung không xác định. 

- 1 xe máy nhãn hiệu Piaggio LX, BKS: 29X8 - 2816, số máy: 500794, số khung: 4440000003918.

- 1 xe máy nhãn hiệu Honda - Dream, BKS: 73K9 - 4888, số khung: 0335549, số máy: 0335549.

- 1 xe máy nhãn hiệu Honda - Dream, BKS: 29V3 - 314.01, số khung: 134322, số máy: 0134334.

- 1 xe máy nhãn hiệu Vision màu đen, BKS: 29B1 - 68184, số khung: 846654, số máy: 845973.

- 1  xe máy nhãn hiệu Piaggio Zip màu xanh đen, BKS: 29E1 - 65405, số máy: 4006705, số khung không xác định.

- 1 xe máy nhãn hiệu Honda PCX, BKS: 29B1 - 14117, số khung: 216939, số máy: 3019656.

Ai là chủ sở hữu biển kiểm soát và những chiếc xe máy có đặc điểm như trên đến Công an quận Tây Hồ để giải quyết.

PV