- 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha -Sirius, màu xanh đen, BKS: 29Y9 - 0585; số khung: 001502; số máy: 001502. 

- 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha- Mio classico, màu xanh đen, BKS: 29L5 - 02349; số khung: 006990; số máy: 006981.

- 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda - Wave, màu đen bạc, BKS: 19L1 - 13148; số khung: 239884; số máy: 5240002.

- 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha- Nouvo, màu đen, BKS: 29Y1 - 1146; số khung: 142173; số máy: 142173.

Ai làm chủ sở hữu hợp pháp của 4 xe máy trên đến Công an quận Tây Hồ để giải quyết và liên hệ với đồng chí Nguyễn Kim Thành - Cán bộ Công an quận Tây Hồ. sđt: 0983683699.

CAQ Tây Hồ