Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ 3 chiếc xe có đặc điểm như sau:

- Xe máy nhãn hiệu Honda Dream: Số khung nguyên thủy: RLHHA080XAY050637; Số máy nguyên thủy: HA08E1350586.

- Xe máy nhãn hiệu SYM màu đen. BKS: 29D - 465.85. Số máy nguyên thủy: VMWBA - D000703. Số khung nguyên thủy: RLGBA12AD9D000703.

- Xe máy nhãn hiệu Suzuki. BKS: 30K8 - 3690. Số máy nguyên thủy: F456 - VN101146. Số khung nguyên thủy: RLSBF44H040101146.

Ai là chủ sở hữu, người quản lý sử dụng hợp pháp của các phương tiện nêu trên, đề nghị mang các giấy tờ hợp pháp có liên quan đến Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết (liên hệ đồng chí Nguyễn Đắc Chuyên theo số điện thoại 0984.190.909).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người nào đến nhận các phương tiện trên, Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tiến hành làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV