Xe có đặc điểm: Màu: Nâu. Không có biển kiểm soát; SK: VLKPCG012LK *029040*, SM: VLKZS150FMG - 2 *000029040*.

Đồn Công an Kim Chung, đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp của các phương tiện trên liên hệ với Đồn Công an Kim Chung để giải quyết, số điện thoại cơ quan: 0433.661.313, địa chỉ: ThônVực, Di Trạch, Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến giải quyết. Đồn Công an Kim Chung, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội sẽ làm thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cand Online