Để phục vụ công tác điều tra và tìm chủ sở hữu, kịp thời hướng dẫn làm thủ tục nhận xe theo quy định của pháp luật, Công an TP Nam Định đề nghị ai là chủ sở hữu của những chiếc xe mô tô này đến Công an TP Nam Định, địa chỉ số 9 đường Chế Lan Viên, phường Thống Nhất, TP Nam Định, hoặc điện thoại theo số máy 03503.891.329 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông tin, nếu không có người đến nhận thì Công an TP Nam Định sẽ làm thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hồng Vân