Ngày 22/5, ch Nguyn Minh Thy, 25 tui, khu ph 6, phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa (tnh Đồng Nai) b mt chiếc ví trong có giy CMND, 1 Giy phép lái xe, 1 th rút tin ATM. Phm Văn Hi, 23 tui và Vũ Văn Tình, 25 tui, đều khu ph 1, phường Long Bình có nht được chiếc ví ca ch Thy. Tình nh Phm Văn Hoàng, Nguyn Khc Sáng, đều 25 tui, cùng khu ph đin thoi cho ch Thy để đòi tin chuc là 1,5 triu đồng. Trong lúc tên Sáng và Hoàng đang ngã giá đòi ch Thy 3 triu tin chuc thì b lc lượng Công an Tp Biên Hòa bt qu tang. Công an Tp Biên Hòa cũng đã bt gi Hi và Tình, lp h sơ x