Ngày 15/5, Phan Th Út, 36 tui, trú ti phường Bình Khánh, TP DLong Xuyên (tnh An Giang) mang vàng đến tim cm đồ ca Hunh Th Thuý Nga, 33 tui ( cùng phường) để cm. Ch Nga phát hin s vàng ca Út mang đến đều là vàng gi và báo Công an phường. Công an phường thu gi 4 chiếc nhn, 2 si dây chuyn, 2 đôi hoa tai và 2 mt dây chuyn gi. Công an địa phương đang lp h sơ x