Ngày 19/5, Công an huyn Than Uyên (tnh Lai Châu) bt qu tang Bùi Th Hoa, 43 tui, bn Cò Lá, xã Bình Lư, huyn Tam Đường đang buôn bán trái phép ma tuý, thu gi  9g hê-rô-in, 2.708.000 đồng. Công an huyn đang tiếp tc điu tra m rng v án