19h25 ngày 29/3, ti thôn Phú Nguyên, xã Phú Ring, huyn Phước Long (tnh Bình Phước), do mâu thun trong lúc chơi bida, Lê Anh Vương, 17 tui thôn Phú Nguyên, xã Phú Ring dùng cây cơ bida đánh vào đầu Nguyn Thanh Hoàng, 21 tui b thương nng đưa đến bnh vin cp cu thì chết. Sau khi gây án, Vương b trn, đến sáng ngày 30/3, Vương đã đến Công an huyn Phước Long đầu thú