Ngày 8/2, ông Lê Văn Thch, 48 tui, xã Xuân Khê, huyn Lý Nhân (tnh Hà Nam) thau ra h biôgas ca nhà b ngã xung h. Con trai ông Thch và 2 người hàng xóm nhy xung cu. C 4 người đều b nhim khí độc và chết trong h biôgas