Theo thông báo của Cục QLTT Lạng Sơn, trong những ngày gần đây trên địa bàn huyện Đình Lập xuất hiện một số đối tượng gọi điện thoại đến các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn với nội dung tự xưng công chức QLTT tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm. Các đối tượng này đề nghị các hộ kinh doanh mua tài liệu về an toàn thực phẩm qua đường bưu điện. 

Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn khẳng định, không có chủ trương bán các loại tài liệu tuyên truyền dưới mọi hình thức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Về vấn đề này, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn khẳng định, không có chủ trương bán các loại tài liệu tuyên truyền dưới mọi hình thức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đồng thời khẳng định, đây là việc lợi dụng uy tín, danh nghĩa của cơ quan QLTT nhằm lừa dối người kinh doanh để trục lợi bất hợp pháp. 

Cục QLTT Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn cần phòng ngừa; nếu phát hiện hiện tượng tiêu cực trên thì thông báo cho cơ quan QLTT theo số điện thoại 02053.847512 hoặc 02053.874285.

Lưu Hiệp