Bộ NN&PTNT nhận định, vào các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 (vụ đông xuân), nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất cao, làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm do thời tiết thay đổi chuyển mùa, làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi và tạo thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán rộng. Trong khi đó, hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tại một số địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt, theo Bộ NN&PTNT, việc tiêm phòng vaccin cho đàn vật nuôi tại một số địa phương chưa được triển khai đầy đủ và bị hạn chế bởi dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trong thời gian qua.

Do đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu phải chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định.

Để kiểm soát việc lưu hành của dịch bệnh, Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

T.Linh