Theo Liên Bộ Công Thương- Tài Chính, trong kỳ điều hành này, giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và giảm mức trích lập Quỹ bình ổn đối với xăng RON 95 và các loại dầu xuống mức 300 đồng/lít ( kỳ trước là 400 đồng/lít).

Chi sử dụng quỹ Bình ổn xăng dầu ( kỳ trước không chi), cụ thể: xăng E5RON92: 300 đồng/lít; Xăng RON95: 500 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: 200 đồng/lít; Dầu hoả: 200 đồng/ lít; dầu mazut: 500 đồng/kg. 

Xăng RON 95-III tăng 923 đồng/lít

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nêu trên, điều chỉnh giá giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường: xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít; Xăng RON 95-III tăng 923 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 438 đồng/ lít; dầu hoả: tăng 424 đồng/ lít; dầu mazut 180 CST 3.5 S tăng 829 đồng/1kg. 

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: xăng E5RON92: không cao hơn 19.780 đồng/lít; Xăng RON95: không cao hơn 21.066 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.368 đồng/lít; Dầu hoả: không cao hơn 15.785 đồng/ lít; dầu mazut: không cao hơn 14.919 đồng/kg.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới 10/9-01/10

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân tăng từ 6-16,88% so với kỳ trước. 

Để hạn chế mức tăng giá các sản phẩm xăng dầu trong nước, hỗ trợ sản xuất và đời sống của người dân, góp phần bình ổn thị trường, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã điều chỉnh giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95 và các loại dầu xuống 300 đồng/lít/kg (kỳ trước 400 đồng/lít/kg), đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá các loại xăng dầu ở mức từ 200-500 đồng/lít/kg (kỳ trước không chi). 

Theo đó, giá các sản phẩm xăng dầu trong nước có mức chỉ tăng từ 2,55-7,35% (thấp hơn mức tăng giá thành phẩm xăng dầu thế giới). 

Như vậy, giá xăng dầu trong nước kỳ này tiếp tục được điều hành theo hướng phản ánh đúng xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để có dư địa điều hành bình ổn giá các tháng cuối năm, duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.
Lưu Hiệp