Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng chè của thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2018 đạt 2.465,4 USD/tấn. Việt Nam là nguồn cung cấp chè lớn nhất cho thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2018, đạt 17,1 nghìn tấn, trị giá 26,4 triệu USD.

Mặc dù lượng chè nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn, nhưng giá chè nhập khẩu từ Việt Nam ở mức thấp nên tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam tính theo trị giá chỉ chiếm 36% trong tổng trị giá nhập khẩu chè vào thị trường Đài Loan.

Trân Trân