Số thuốc lá này trong các vụ việc mà Công an huyện đã phát hiện thu giữ từ các điểm kinh doanh, các đối tượng vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu trên địa bàn. 

Trong đó có 2.730 bao thuốc lá hiệu Jet, 2.340 bao thuốc lá hiệu Hero, 640 bao thuốc lá hiệu 555, 410 bao thuốc lá hiệu Craven, 90 bao thuốc lá hiệu Capri, 220 bao thuốc lá hiệu Esse, 40 bao thuốc lá hiệu Easton và 60 bao thuốc lá hiệu Richmoon.

Công an huyện cùng ngành chức năng tại buổi tiêu huỷ thuốc lá

Buổi tiêu hủy có sự tham gia chứng kiến của đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thanh huyện, Phòng Quản lý thị đô thị huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện và Công an huyện. 

Sau khi tập kết số tang vật tại địa điểm tiêu hủy, đại diện Công an huyện đã công bố quyết định tiêu hủy và tiến hành châm lửa đốt cháy toàn bộ số thuốc trên.

Tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu

Việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; răn đe đối với các tổ chức, cá nhân làm ăn phi pháp, xâm hại đến sức khỏe của người dân, quyền và lợi ích của doanh nghiệp.


Nguyễn Cảnh