Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm tăng, đứng đầu là thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,18%; giáo dục tăng 0,47%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,14%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,11%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05%.

Có 5 nhóm hàng giảm là giao thông giảm 1,97%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,12%; bưu chính viễn thông giảm 0,03% và nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,02%.

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân tăng giá của các mặt hàng có mức cao như giá dịch vụ y tế là do điều chỉnh tăng theo bước 2 (bao gồm chi phí tiền lương) của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29-10-2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, ở 16 địa phương, nên chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 8,12%.

Cùng với đó là một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng học phí theo lộ trình của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ.

Phan Đức