Theo đó, sẽ có 6 đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập để thanh tra, kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trọng điểm là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Nông, Lâm Đồng trong thời gian từ ngày 11 đến 30-9.

Đoàn liên ngành sẽ tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm, ghi nhãn, bao bì sử dụng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, nhập khẩu sản phẩm hoặc bán thành phẩm, quy định vệ sinh cá nhân người trực tiếp sản xuất; điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất, nơi bảo quản, bày bán bánh…

Hải Châu