Hiện, TP HCM có 239 chợ đang hoạt động (trong đó có 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức). Với mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới chợ truyền thống, đáp ứng tiêu chí về ATTP, bảo đảm sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng (NTD), tháng 12-2017, UBND TP HCM phê duyệt “dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP tại TP HCM”, giao Sở Công Thương, sau đó chuyển BQL ATTP thành phố triển khai, thực hiện.

Theo BQL ATTP, khi bắt đầu triển khai mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP, BQL ATTP cùng với các Sở ngành chọn 2 chợ (với ngành hàng thịt heo) gồm: Chợ đầu mối nông sản Hóc Môn và chợ Bến Thành để làm thí điểm. Đây là 2 chợ có quy mô lớn, phù hợp quy hoạch của thành phố. Kết quả, các chợ cơ bản đã sửa chữa, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất khu vực kinh doanh ngành hàng thịt heo, cơ bản đáp ứng các tiêu chí bảo đảm ATTP theo yêu cầu của dự án. 

Từ kết quả thí điểm này, BQL ATTP có văn bản đề nghị UBND 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư, hợp tác xã, BQL chợ truyền thống thực hiện các nội dung: Chợ truyền thống đảm bảo tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về vật chất kỹ thuật; Đảm bảo 100% hàng thực phẩm kinh doanh tại chợ phải được truy xuất nguồn gốc. Tại mỗi quận, huyện phải xây dựng ít nhất 1 mô hình chợ đảm bảo ATTP để làm cơ sở để nhân rộng tất cả các chợ truyền thống trên toàn địa bàn. Việc triển khai này được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Chợ Bến Thành (ngành hàng thịt heo) được chọn làm thí điểm trong dự án mô hình chợ bảo đảm ATTP tại TP HCM.

Sau thời gian triển khai, đến nay đã có 24 chợ trên địa bàn 24 quận, huyện đã thực hiện mô hình chợ ATTP. Khảo sát 24 đơn vị quản lý và 2.455 tiểu thương đang kinh doanh tại 24 chợ trên, kết quả cho thấy: Khoảng 61,23% tiểu thương đáp ứng tiêu chí về thực phẩm kinh doanh tại chợ và vệ sinh tại nơi kinh doanh; 71,20% chợ đạt tiêu chí về cơ sở vật chất; Đơn vị quản lý chợ kiểm tra, giám sát đạt 58,33%; 90,98% tiểu thương có niêm yết giá bán... BQL ATTP cũng kiến nghị UBND TP HCM, được tiếp tục thực hiện dự án, để sau năm 2020 để nhân rộng mô hình chợ truyền thống ATTP trên địa bàn thành phố; Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp kinh doanh thực phẩm tự phát.Tuyên truyền cho tiểu thương tại các chợ về ATTP, truy xuất nguồn gốc, và hướng dẫn họ lập sổ ghi chép xuất xứ thực phẩm... để xây dựng mô hình chợ thực phẩm đạt chuẩn.

T.Hà