Vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại của Agribank được khẳng định trên phương diện mạng lưới hoạt động với gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, gần 40.000 nhân viên thành thạo nghiệp vụ, thân thiện và am hiểu địa phương cùng với 2.500 máy ATM, qua đó đã luôn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Đồng thời, Agribank cũng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến, Agribank là ngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Đặc biệt, trong những ngày cuối năm 2015, Agribank đã cho ra mắt hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV với mục đích tăng cường tính bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống, giảm thiểu rủi ro, tổn thất phát sinh do hành vi gian lận, giả mạo thẻ, góp phần tạo sự yên tâm cho khách hành.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của mình với cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Agribank đã khẳng định được vị thế của một ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Với nhiều đóng góp tích cực trên tất cả các phương diện, năm 2015, Agribank được Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng và các tổ chức quốc tế cùng cộng đồng ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín như Ngân hàng Thương mại duy nhất 5 năm liên tiếp đạt Top 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và Thương hiệu nổi tiếng nhất theo ngành hàng; Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và mức trần hỗ trợ từ chính phủ (SRF) của Agribank từ B lên B+ và tạp chí uy tín The Banker xếp Agribank hạng 446 trong 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới.

Năm 2015, mặc dù hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng vượt lên tất cả, Agribank đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh hết sức khả quan, tiếp tục đảm trách các nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Nguồn vốn huy động tăng cường ổn định, bền vững, đúng định hướng, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động kinh doanh; tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu đề ra, chất lượng tăng trưởng được đảm bảo, phù hợp với khả năng quản lý, quản trị rủi ro.

Cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tín dụng tiếp tục được chuyển đổi tích cực, vừa đảm bảo tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, vừa mở rộng cho vay các lĩnh vực khác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Tính đến hết năm 2015, tổng tài sản có đạt trên 874.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 804.259 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cuối năm 2014, vượt kế hoạch năm 2014 đề ra, đồng thời vượt mục tiêu của Đề án tái cơ cấu. Tổng dư nợ cho vay đạt 673.435 tỷ, tăng 16% so với cuối năm 2014.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn vốn và tín dụng được chuyển đổi theo hướng tích cực, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 73%. Thu dịch vụ tăng 14,6% so với năm 2014.

Đặc biệt, hệ thống Agribank đã giảm thành công tỷ lệ nợ xấu xuống còn 2,01%, đạt mục tiêu của Đề án tái cơ cấu (dưới 3%). Agribank kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận trước thuế năm 2015, đạt 3.700 tỷ đồng. Qua đó, Agribank đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng triệu triệu khách hàng qua gần 30 năm xây dựng và phát triển.

Xuân Trần