Theo nhận định của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mặt hàng xăng thường không làm thủ tục nhập khẩu tại TP Hồ Chí Minh.

Theo lý giải của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân xăng không được nhập khẩu là do mức thuế của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của ASEAN cao và quãng đường vận chuyển xăng về TP Hồ Chí Minh xa hơn so với các địa điểm khác.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp không làm thủ tục nhập khẩu qua các cửa khẩu do Cục quản lý. Ngoài mặt hàng xăng, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng diesel cũng giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu diesel chỉ đạt 0,6 tỷ USD, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng xăng dầu sản xuất trong nước từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phan Đức