Khách hàng doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất đặc biệt ưu đãi từ 6,2%/năm, với kỳ hạn không quá 3 tháng.

Khi mở tài khoản mới, khách hàng hoàn toàn được miễn duy trì số dư tối thiểu 1.000.000 đồng trong tài khoản và được miễn phí quản lý tài khoản trong 1 năm. Khách hàng còn được miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong nước trong 3 tháng đầu giao dịch từ khi mở tài khoản. Khách hàng còn được hoàn phí dịch vụ tới 2.000.000 đồng trong các tháng tiếp theo và được hưởng lãi suất cộng thêm khi mở hợp đồng tiền gửi tại NCB.

H.A.