Cụ thể, các đơn vị cung cấp các thông tin về gian lận như: quay vòng hàng XK; khai khống giá trị, khối lượng XK; điều chỉnh giảm số thu thuế GTGT hàng NK… để cơ quan Thuế có căn cứ xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế của người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan Hải quan nghi vấn người nộp thuế có dấu hiệu gom hàng hóa cư dân biên giới mua để làm thủ tục XK, hoàn thuế thì cung cấp thông tin để cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa XK.

PV