Hiện, mức giá thuê container đã tăng gấp từ 6-10 lần trong 3 tháng trở lại đây do nhiều container hàng xuất đi nhưng chậm quay đầu hoặc do hàng xuất khẩu năm 2020 và đầu năm 2021 tăng đột biến, trong đó chủ yếu là khẩu trang, may mặc, hàng rau quả và thực phẩm.

Phan Đức