Cụ thể, sau mỗi kỳ điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương, BOG của Petrolimex giảm trung bình gần 500 tỷ đồng. Cụ thể, tại thời điểm 28-2, quỹ BOG của tập đoàn này còn kết dư hơn 1.200 tỷ đồng, giảm 700 tỷ đồng so với đầu tháng, do phải tăng trích sử dụng để giữ giá bán lẻ xăng dầu theo điều hành của cơ quan quản lý.

Đến trước 17h ngày 2-4, Petrolimex chỉ còn tồn quỹ 9,6 tỷ đồng do mức xả quỹ trong hai kỳ điều hành gần nhất lên tới 2.000 đồng/lít. Đến trước thời điểm 15h  ngày 17-4, BOG hình thành tại Petrolimex đang bị âm ước tính 240 tỷ đồng. So với mức tồn dư quỹ 15 ngày trước đó, BOG của Petrolimex đã bị giảm thêm tới 250 tỷ đồng.

Đây là lần thứ một trăm lẻ tư (104) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 1-11-2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Phan Đức