Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh cho biết, năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường cả nước kiểm tra 155.583 vụ; phát hiện, xử lý 91.867 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước 490,27 tỷ đồng; ước trị giá hàng tịch thu chưa bán trên 92,5 tỷ đồng. Như vậy, trong tổng số các cuộc kiểm tra của lực lượng QLTT trong năm 2018 có tới 63.716 cuộc không phát hiện vi phạm, tương đương gần 41%. 

Năm 2019, dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Do vậy, để góp phần bảo đảm thị trường ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng QLTT cả nước tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Lễ bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý văn bản điện tử của lực lượng QLTT.

Tại Hội nghị, Tổng cục QLTT đã khai trương và đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://dms.gov.vn.


Lưu Hiệp