Ông Nguyễn Minh Trong- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Quốc (Cục Hải quan Kiên Giang) cho biết, trong thời gian qua, có 6 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại Chi cục. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là động vật sống các loại phục vụ cho vườn thú Safari Phú Quốc; máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án đầu tư của Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc… mặt hàng xuất khẩu là nhiên liệu cung ứng cho tàu bay và cát nhiễm mặn. 

Theo ông Trong, 100% số thuế xuất khẩu mà Chi cục hải quan Phú Quốc thu được là nhờ xuất khẩu cát nhiễm mặn. ( ảnh minh hoạ Internet)

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 12,2 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu: 695 ngàn USD; kim ngạch nhập khẩu: 11,5 triệu USD. Theo ông Trong, 100% số thuế xuất khẩu mà Chi cục hải quan Phú Quốc thu được là nhờ xuất khẩu cát nhiễm mặn.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Phú Quốc, trong ba năm 2015, 2016, 2017, đã làm thủ tục thông quan cho hơn 1 triệu m3 cát nhiễm mặn sang Singapore. Cụ thể, năm 2017, số thu thuế xuất khẩu đặc biệt tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay là nhờ xuất cát nhiễm mặn của Công ty TNHH SX XD TM Đức Long. 

Lưu Hiệp