Theo đó, về sửa đổi khung pháp lý, có 3 nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 11 này gồm: sửa đổi Luật Thủy sản; trình Nghị định thay thế Nghị định số 53/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thủy sản, trong đó bổ sung quy định cụ thể về lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EU về IUU. 

Từ nay đến 15-12-2017, Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU đến 2025.

Theo đó, Bộ sẽ ban hành nhiều Thông tư sửa đổi, bổ sung. Trong đó, quy định thẩm quyền xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác của Ban quản lý cảng cá, sửa đổi các biểu mẫu về nhật ký khai thác; trình tự, thủ tục quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam; ban hành danh mục các loài thủy sản cấm khai thác. Bộ cũng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ việc gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên hợp quốc và Hiệp định biện pháp của các quốc gia có cảng của FAO.

Cũng trong tháng 11 này, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về IUU với 28 tỉnh, thành phố ven biển; tổ chức các Hội nghị hướng dẫn địa phương về các giải pháp cấp bách có tính kỹ thuật để kiểm soát hoạt động thủy sản tại cảng.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT tiếp tục triển khai quyết liệt Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và người đứng đầu địa phương các cấp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu không ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tích cực gặp gỡ, đàm phán với EU nhằm sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam. Đồng thời học hỏi kinh nghiệm của Hàn Quốc và Philippines trong giải quyết vấn đề thẻ vàng…

Về quan hệ quốc tế trong lĩnh vực nghề cá, sẽ tiếp tục đàm phán để trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Nghề cá trung và tây Thái Bình Dương. Tiếp tục đàm phán ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng chống đánh bắt cá bất hợp pháp với Thái Lan, Indonesia,Malaysia, Campuchia và một số nước, quốc đảo ở Thái Bình Dương; đàm phán ký kết hợp tác nghề cá với Papua New Guinea, Brunei...

D.Linh