Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ thương hiệu, thành quả của người nông dân và quyền lợi người tiêu dùng. 

Khoai tây Trung Quốc tại chợ nông sản Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tăng cường công tác kiểm tra các điểm thu mua, phân phối các loại nông sản trên địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kip thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh nông sản về thiệt hại trong việc nhập nông sản Trung Quốc về Đà Lạt. 

Không vì lợi ích trước mắt mà giả mạo nông sản Đà Lạt bán ra thị trường, gây tiếng xấu cho nông sản Đà Lạt, thiệt hại lớn cho người sản xuất và người tiêu dùng. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh phát triển thương hiệu nông sản “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

K.L