Trong đó, chiếm đến 48% là nhập khẩu thuốc trừ cỏ (19.000 tấn), còn thuốc trừ sâu và trừ bệnh chiếm khoảng 32% (16.400 tấn), một lượng thuốc điều hòa sinh trưởng khoảng 900 tấn. 

Đáng nói, trong số 16.400 tấn thuốc trừ sâu, trừ bệnh Việt Nam nhập khẩu về sẽ tiếp tục gia công, sang chiết, đóng gói thành phẩm rồi xuất khẩu đi các nước khác, chiếm khoảng 40% trong số này. 

Các quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu thuốc BVTV cũng rất đa dạng, gồm Trung Quốc, Đức, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. 

Trong đó, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm khoảng 50%, còn lại là nhập khẩu từ các quốc gia khác.

Ngọc Yến