Tuy nhiên, từ đầu tháng 7-2018, các tổ chức, cá nhân đã ngưng nhập khẩu máy đào Bicoin qua đường chuyển phát nhanh.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, có gần 5.000 bộ xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng nhập khẩu về TP Hồ Chí Minh. Số máy này do 5 doanh nghiệp nhập khẩu, số còn lại do các cá nhân, tổ chức không có mã số thuế nhập khẩu.

Trong đó, có nhiều loại máy, nhưng chủ yếu là máy tính xử lý dữ liệu tự động Bitcoin; máy tính xử lý dữ liệu tự động Antminer, ngoài ra, có một số máy thuộc dạng máy chủ server ảo,…

B.K.