Theo đó, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7 - 4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4-6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 - 7,1%/năm.

Tương tự, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của tổ chức tín dụng cũng có xu hướng giảm. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,13%/năm, 0,23%/năm và 0,45%/năm.

H.A