Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm hai loại: Đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán, mức lãi suất cho vay ưu đãi là 5%/năm; 

Đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, mức lãi suất cho vay ưu đãi là 4,5%/năm.

H.A.