Theo Bộ KH&ĐT, từ năm 2008, Ngân hàng UOB xin nâng cấp hoạt động từ mô hình chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành ngân hàng con 100% vốn nước ngoài, năm 2011 Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận đủ hồ sơ của UOB, song đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, Singapore là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam với 1.405 dự án và hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư. Tuy nhiên đến nay Singapore chưa có ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Một số quốc gia có vốn FDI ít hơn nhưng lại có đến 2 ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài.

L.Hiệp