Tiếp đến là tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác: 1EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 23.144 đồng; 1GBP (bảng Anh) = 32.881 đồng; 1 JPY (yên Nhật) = 178 đồng; 1CNY (nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.422 đồng; 1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.824 đồng.

H.A.