Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, thu hút hơn 200 doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Trung Quốc tham dự.

Đồng thời đây cũng là cơ hội để các địa phương, DN Việt Nam nắm bắt thông tin về thị trường Trung Quốc và cơ chế chính sách xuất nhập khẩu hàng nông sản, trái cây và thủy sản qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu. 

Bên cạnh đó, DN Trung Quốc tìm hiểu, trao đổi với các nhà cung ứng nông thủy sản Việt Nam, từ đó DN hai nước có giải pháp phù hợp, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển thị trường và quan hệ bạn hàng.

Phan Đức