Hàng hóa NK khai báo hải quan là máy chủ Antminer, máy xử lý dữ liệu thuật toán litecoin, máy chủ Dashcoin miner… xuất xứ Trung Quốc, chủ yếu NK qua đường hàng không, chuyển phát nhanh. Đối tượng NK là các công ty và một số cá nhân, tổ chức không có mã số thuế.

Cụ thể, theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, từ 1-1-2017 đến nay đã có 9.320 máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin, khai thác tiền ảo trên mạng được nhập về Việt Nam. 

Liên quan đến việc quản lý đối với mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin NK, Tổng cục Hải quan đã từng có văn bản đề nghị các bộ, ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương có ý kiến về vấn đề này.

Theo ý kiến của các Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước thì mặt hàng trên không thuộc Danh mục hàng hóa cấm NK, Danh mục hàng hóa NK theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ nên thủ tục hải quan được giải quyết theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trên thực tế, để sử dụng được bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác thì cần phải có phương tiện là máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng. 

Do đó, để đảm bảo công tác quản lý về hải quan và thực hiện quy định tại Nghị định 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Tổng cục An ninh phối hợp theo dõi, quản lý hàng hóa sau khi đã được cơ quan Hải quan thông quan.

Đồng thời, về phía hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình NK mặt hàng máy tính xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin, khai thác tiền ảo trên mạng để báo cáo khi có yêu cầu.

Phan Đức