5 tháng trước đó, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.144 lao động (14.268 lao động nữ) đạt 45% kế hoạch năm 2019 (năm 2019, mục tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động). 

Trong đó, thị trường Nhật Bản dẫn đầu với 28.394 lao động (8.620 lao động nữ) sang làm việc, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) 20.732 lao động, Hàn Quốc 2.890 lao động, Romania 714 lao động, Arab Saudi 489 lao động, Algeria 229 lao động nam, Malaysia 216 lao động và các thị trường khác.

P.H.