Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 19.980 người, tăng 13,1% so với tháng 4.2019 (17.665 người). Một số địa phương có tỉ lệ người được tư vấn, giới thiệu việc làm cao trên cả nước như: Đồng Tháp (8.931 lượt người, bằng 601,8% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp); Lào Cai (895 lượt người, bằng 585,0%); Phú Thọ (4.476 lượt người, bằng 400,0%)…

Cũng theo số liệu thống kê từ các địa phương gửi về cho thấy, trong tháng 5, trên cả nước có 109.593 người nộp hồ sơ xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này tăng bằng 170,1% số hồ sơ bình quân năm 2018.

Đưa tổng số người nộp hồ sơ trên cả nước 5 tháng đầu năm 2019 là 335.982 người, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2018.

P.H.