Theo đó, Chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước bao gồm: Vùng nguyên liệu sản xuất và sản phẩm hạt điều, hạt điều nhân, hạt điều rang muối...

Hạt điều Bình Phước với đặc điểm chắc, mẩy, cuống hạt phình to, bề mặt vỏ cứng sáng, mịn, bóng, lắc hạt ít kêu hoặc không kêu, thân hạt điều nguyên liệu dày, kích thước bề dày từ 14,5mm - 18mm, tỷ lệ nhân thành phẩm thu hồi không nhỏ hơn 30% tính theo khối lượng, số lượng không lớn hơn 200 hạt/kg, khối lượng hạt từ 5g/hạt - 6g/hạt.

Sản phẩm hạt điều Bình Phước chính thức được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý

Hiện nay, Bình Phước được coi là “thủ phủ” điều của cả nước (chiếm 50% diện tích) với hơn 200 doanh nghiệp và hơn 400 cơ sở chế biến điều. Trong đó, có 31 doanh nghiệp lớn với tổng công suất khoảng 82.000 tấn/năm, sản phẩm đã được xuất khẩu đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 50.000 lao động và hàng ngàn lao động trực tiếp sản xuất, thu gom điều tại vườn. 

Đối với nông dân đang sống nhờ kinh tế vườn điều lên đến 75.000 hộ; trong đó, tập trung phần lớn hộ gia đình dân tộc thiểu số.

Đ.Trung