Chỉ tính riêng trong tháng 4, số thu của toàn ngành ước đạt khoảng 19 đến 20 nghìn tỷ đồng, giảm so với tháng 3 khoảng 3.822 - 4.822 tỷ đồng.

Nguyên nhân giảm là bởi trong tháng 4 kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng chính có xu hướng giảm so với tháng trước như: Xăng dầu các loại, than đá, sắt thép các loại, máy móc thiết bị, xe máy và linh kiện phụ tùng...

Trân Trân