Cụ thể, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Các chương trình được tổ chức như: Lễ khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội và lễ công bố kết quả bình chọn chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích”; “Ngày hội khuyến mại du lịch”; “Tuần vàng Kết nối”...

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2018 bảo đảm mục đích, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.

Đồng thời, chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2018 theo đúng quy định.

Hải Châu