Theo đó, việc gia hạn áp dụng với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng, 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2020 với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như sau: Với kỳ tính thuế tháng 3/2020, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/9/2020. Với kỳ tính thuế tháng 4/2020, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/10/2020. Với kỳ tính thuế tháng 5/2020, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2020. Với kỳ tính thuế tháng 6/2020, tháng 7/2020, tháng 8/2020, tháng 9/2020, tháng 10/2020, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/12/2020. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9.

Nguyễn Hương