Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 42.000 - 46.000 đ/kg, giảm 2.000 đ/kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên phổ biến từ 47.000 - 48.000 đ/kg, giảm 1.000 đ/kg, so với cuối tháng trước.

Giá lợn hơi thương lái thu mua tại các khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Nam hiện trung bình từ 49.000 - 51.000 đ/kg, giảm 1.000 đ/kg so với cuối tháng trước.

Tuy giá lợn hơi đã giảm so với trước, nhưng mức giá trên vẫn được đánh giá là cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Do giá lợn hơi ở mức cao nên giá thịt lợn bán lẻ đến tay người tiêu dùng cũng duy trì mức cao.

Phan Đức