Tại diễn đàn, các đại biểu đã phân tích những thay đổi đang diễn ra có thể ảnh hưởng tới tiến trình hội nhập khu vực nói chung và việc hiện thực hóa các sáng kiến hội nhập nói riêng, như: Xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và chống toàn cầu hóa, lo ngại về phân bổ lợi ích từ hội nhập kinh tế khu vực… đặc biệt là những bất định liên quan tới tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và vực dậy Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. 

Toàn cảnh diễn đàn. 

Theo Tiến sỹ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, hội nhập cần được lồng ghép thực chất hơn vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế trong nước. Đồng thời, Việt Nam cũng cần hội nhập một cách chọn lọc hơn và, khi chọn được, cần thể hiện quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ hơn.

 Trong thời gian tới, Việt Nam có thể có nhiều hình thức hội nhập khác nhau nhưng nó phải gắn rất chặt với cải cách ở trong nước. Và bên cạnh những tiến trình hội nhập lớn như TPP, RCEP, FTAAP… thì hội nhập song phương cũng là một kênh quan trọng để chúng ta có thể tận dụng nâng cao năng suất cũng như nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. 


Lưu Hiệp