Theo Bộ Công thương, trên cơ sở phản ánh của báo chí và khiếu nại của khách hàng về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm của Công ty cổ phần Con Cưng, Bộ này đã chỉ đạo kiểm tra sơ bộ và sau đó đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Công ty cổ phần Con Cưng trong thời gian từ ngày 30-7-2018 đến ngày 10-8-2018.

Sau khi tiến hành kiểm tra, căn cứ vào kết quả kiểm tra đối với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của công ty này, Đoàn kiểm tra đánh giá về cơ bản công ty đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa; hồ sơ nhập khẩu của công ty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra của các chi cục quản lý thị trường, trong 192 vụ kiểm tra đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật của công ty này. Công ty có vi phạm về nhãn hàng hóa, về khuyến mại, về thương mại điện tử...

Đối với các vi phạm hành chính này, Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường và các chi cục quản lý thị trường xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Công thương yêu cầu Công ty cổ phần Con Cưng có biện pháp xử lý, khắc phục các vi phạm đã được phát hiện; riêng đối với các sản phẩm có vi phạm về nhãn mác, yêu cầu công ty khắc phục xong các vi phạm này trước khi đưa vào lưu thông. Các đơn vị chức năng của Bộ Công thương sẽ tiếp tục rà soát việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động kinh doanh của công ty.

Được biết, Công ty Cổ phần Con Cưng là công ty chuyên về ngành hàng dành riêng cho trẻ em. Công ty này hợp tác với nhiều tập đoàn đa quốc gia, cũng như việc phân phối độc quyền cho nhiều nhãn hàng Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan...

B.K.