Lý do là Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín theo Quyết định số 1844/QĐ-NHNN ngày 14/9/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các điểm giao dịch thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam trước đây được đổi tên thành các điểm giao dịch thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín và vẫn hoạt động bình thường. Toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

H.A.