Trong đó, cao nhất là chi nhánh Nghệ An đã trả cho khách số tiền thừa là 2.105 món/ tổng số tiền 5,08 tỷ đồng, tiếp theo là chi nhánh Đồng Tháp trả 2.197 món/tổng số tiền 4,64 tỷ đồng, chi nhánh Khánh Hòa trả 1.822 món/tổng số tiền 4,51 tỷ đồng. 

Cán bộ trả tiền thừa cao nhất là đồng chí Hoàng Thị Ái, cán bộ Agribank chi nhánh Quảng Bình trả món 600 triệu đồng cho khách hàng. Tiếp đến là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, chi nhánh Nghệ An trả món 587 triệu đồng cùng với hai đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc, chi nhánh Hải Dương và Trần Thị Lụa, chi nhánh Tiền Giang, mỗi người trả món 300 triệu đồng…

Chị Nguyễn Thị Châu, cán bộ Agribank chi nhánh TP Vinh, tỉnh Nghệ An trả lại nhiều món tiền thừa nhất toàn hệ thống. 

Cán bộ trả nhiều món tiền thừa nhất là đồng chí Nguyễn Thị Châu, cán bộ Agribank chi nhánh Nghệ An trả 364 món, số tiền 596 triệu đồng; đồng chí Đinh Thị Kiều Oanh - chi nhánh An Giang trả 264 món, số tiền 218 triệu đồng… đồng chí Hà Thị Minh Tường - chi nhánh Đà Nẵng trả 223 món, số tiền 332 triệu… 

Đồng thời, trong quá trình thu chi tiền mặt, với tinh thần trách nhiệm cao cộng với kinh nghiệm tích lũy đúc kết từ thực tế, kết hợp với việc thường xuyên được tập huấn để nắm vững những đặc điểm bảo an của các đồng tiền thật, cập nhật kịp thời các thông báo về đặc điểm tiền giả mới xuất hiện để phát hiện, thu giữ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền giả. 

Theo đó, toàn hệ thống đã thu giữ 10.998 tờ tiền giả với tổng số tiền 1,859 tỷ đồng; thu đổi được 5,394 tỷ đồng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và nộp về Ngân hàng Nhà nước các cấp theo đúng quy định.

Trong những năm qua, công tác an toàn kho quỹ trong toàn hệ thống Agribank cơ bản đã đi vào nền nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt của khách hàng cả về số lượng và cơ cấu mệnh giá; công tác kiểm đếm, đóng gói, giao nhận, thu chi, bảo quản, vận chuyển tiền mặt tài sản quý, giấy tờ có giá được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn tài sản kho quỹ ngân hàng. 

Trong năm 2016, Agribank sẽ có nhiều kế hoạch nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hệ thống kho tiền, cửa kho tiền, gian đệm,.... cũng như tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho các cán bộ trực tiếp làm công tác kho quỹ.

Quang Minh